/>
Advanced search engine

In the core of the Zoë software you will find a advanced search engine. A search engine that uses API's, databases and document to index big data if needed. By interpreting natural language, the search engine is able to truly understand the relevance between the documents and subjects.

Een zoekmachine met een woordenboek

Zoë heeft als basis uitgebreide woordenboeken tot haar beschikking. Zo is het eenvoudig te bepalen wat wel en niet belangrijk is in een tekst. Zo zijn lidwoorden of tussenvoegsel waarschijnlijk niet zo belangrijk. Dit betekend dat er alles gezocht en gevonden hoeft te worden op de woorden die er wel toe doen.

Ook kan de zoekmachine met vervoegingen en verkleinwoorden omgaan. Hondje en hond zijn hetzelfde, maar ook de woorden "vinden" en "gevonden" horen bij elkaar. Die onderscheid Zoë van andere zoekmachines die meer kijken in hoevere woorden op elkaar lijken (Hondje hoort bij bondje en vinden bij vinken).

Zoekmachine met gevoel voor grammatica

We zijn altijd op zoek naar de beste informatie over een bepaald onderwerp. Dan is het handig als de zoekmachine die we gebruiken ook enig gevoel heeft wat het onderwerp in een zin is. Doordat Zoë (tot op zekere hoogte) een zin kan ontleden en het onderwerp kan vinden, is ze veel beter te bepalen wat de onderwerpen zijn die in een bepaald document staan. Op basis hier van is Zoë veel beter in staat om de gevraagde informatie over een bepaald onderwerp op te halen.

Centrale zoekmachine voor RSS, Word en API

Als zoekmachine beperkt Zoë zich niet tot één database. Zo kan via koppelingen data vanuit alle soorten bronnen worden opgenomen. Bij elke koppeling wordt gemarkeerd hoe de bron data kan worden geopend. Bijvoorbeeld door het artikel uit de RSS te openen of het Word document als bijlage aan te bieden.

Zoë kan dus gebruikt worden als een centrale databank en zoekmachine voor informatie uit diverse systemen. De gebruiker hoeft niet meer te weten in welk systeem de informatie staat om deze alsnog te kunnen vinden.

Contact us

Curious to wat Zoë can do for your organisation. Send us a description of your organisation and the challanges you hope Zoë could solve. We love to hear how we can optimize the conversation, interaction or search for your website, shop or app!

Zoë is part of Webanizr - view other sections: